Tiedote vallitsevasta tilanteesta
Julkaistu: 05.03.2021 11.00

Tiedote vallitsevasta tilanteesta

Tiedote 05.03.2021
Toiminta toistaiseksi, ikäkausijoukkueiden maksuhuojennukset ja avustukset, sekä valmennuksen palkkiot.

Toiminta toistaiseksi:

Oulun kaupungin 03.03. päätöksellä toiminta jatkuu nyt toistaiseksi rajoitusten puitteissa.

Taustat:

Lasten- ja nuorten toiminta on olut keskeytyksissä välillä 12.03-31.5.2020 ja 01.12.2020- 09.01.2021
Jakson aikana keskeytykset ovat vaikuttaneet eri ryhmiin vaihtelevasti.

Seuran oma toiminta ei kuitenkaan ole tuona aikana ollut pysähdyksissä, taustalla on pyöritetty normaali arkityö. Hoidettu vallitsevan tilanteen tuomat muutos- ja lisätyöt. Samalla on mietitty toimintaa, kun tilanne vakioituu. Pelaajamäärissä on vaikutuksia näkynyt nuorempien ikäkausijoukkueiden ja luistelukoulun pelaajamäärissä.

Toimintaa on keskitetty Jäälihallin lisävuorojen puitteissa ja näin varmistamme Jäälihallin toiminnan jatkuvuuden, sekä mahdollisuuden siirtyä pienryhmätoimintaan.
Seuralla on myös tehtynä ja tarkennettu skenaariot, miten toimitaan mahdollisessa ”Lock Down” tilassa. Nykyisen tilanteen muuttuessa suuntaan tai toiseen päätöksien tekeminen on myös valmisteltu taustalla.

Vaikutukset ikäkausijoukkueiden talouteen U18-U8

Joukkueet ovat myös itse päättänet yhteisen keskustelun, jälkeen, että selviävät kauden velvoitteista itsenäisesti. Joukkueet huomioivat säästyneet kulut budjetissa ja huojentavat kausimaksujen eriä.
Joulukuun jäämaksuista on veloitettu vain joukkueen käyttämät jäävuorot.
Joukkueille on myös tarjottu mahdollisuutta, hakea harkinnanvarasta avustusta seuralta kauden loppuun saattamiseksi.
Seura on jakanut joukkueilta saamiensa avustushakemusten perusteella joukkueille yhteensä 3500 euroa.

Ikäkausijoukkeiden toimintamaksua huojennetaan 300 eurolla / per joukkue. Seuran kustannusvaikutus on tästä yhteensä 3000 euroa.
(Joukkueet ohjeistetaan erikseen huojennuksen käytännöistä)

Rahoitus ym. huojennuksiin ja avustuksiin on kerätty seuran kulusäästöjen (henkilökunnan lomautukset) sekä seuran saamasta OKM korotukiavustuksesta.

JoRyn 04.03. koukouksessa päätettin myös yksimielisesti, että valmentajien palkkioita ei "leikata". Palkkiot maksetaan sovitusti ajalta 01.05.2020-30.04.2021

Lisäksi seura on jakanut OuKa:lta saamansa 10 190 euron tuen vävaraisten perheiden 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaan.

Vaikutukset seuraryhmät.

Syyskaudelta 2020 ja Kevätkaudelta 2021 ilmoittautuneille on lähetetty normisuuruiset kausimaksut.
Vaikka jäätapahtumia on ollut vähemmän niin ryhmille on lisätty jää- ja pelivuoroja keväälle 2021.
Mahdollisen kuluvan kauden keskeytyessä seuran johtoryhmä tekee mahdollisen päätöksen kausimaksujen osittaisesta palauttamisesta.

Seuran talous:

Koronan vaikutukset seuran talouteen ovat pääosin välillisiä, mutta tilikauden 2020-2021 alijäämä on merkittävä, mikä tullaan kattamaan seuran voittovaroilla.
Tulevalle kaudelle on ensiarvoisen tärkeää huolehtia seuran perimien valmennus- toimintamaksujen pysyminen kohtuullisina, mikäli joukkueiden pelaajamäärän todetaan laskevan pysyvästi kaudelle 2021-2022. Tämä edellyttää seuralta tarvittavia sopeuttamistoimia. Näistä tehdään päätöksiä huhtikuun aikana.

Ohjeistus:

Seuran koronaohjeista on päivitetty ja päivitetään myös jatkossa ja Jatkossakin ajantasainen tieto löytyy näistä linkeistä.

https://www.kkpjuniorit.fi/jaakiekko/jaosto/139/tiedote-covid-19

Vierasryhmän saapumien hallille.

https://www.kkpjuniorit.fi/jaakiekko/jaosto/138/opastus-jaahalleille

Huolehditaan jokainen omalta osaltamme, että noudatamme annettuja ohjeistuksia kotona, töissä, vapaa-aikana ja harrastuksissa ja täten mahdollistamme lasten liikkumisen!

Pelaajien puolesta valitseva tilanne harmittaa todella paljon.

KKP ry johtoryhmän puolesta.

Veli-Matti Korhonen
veli-matti.korhonen@kkpjuniorit.fi
040 700 7716
Toiminnanjohtaja