Joukkue

Antila Klaus
Ekholm Lenni
Häkli Eliel
Häkli Joose
Havana Ville
Illikainen Aaro
Kämäräinen Rasmus
Käsmä Veikka
Kokko Konsta
Konttinen Niila
Koskenniemi Konsta
Lahti Aaro
Lahti Onni
Laurila Veikko
Lehkonen Joni
Mainio Lenni
Martikainen Joona
Päkkilä Oliver
Pehkonen Veikka
Pulkkanen Onni P
Ronkainen Eemeli
Salojärvi Sisu
Seiteri Antti
Siltakoski Jussi
Takkinen Samuli
Tättilä Jasper
Teppo Aleksi
Tuhkanen Jayden
Tuovinen Elmeri
Ylisirniö Jaakko
Ypyä Karoliina
Ruotsalainen Patrik

Toimihenkilöt