Joukkue

Ahonen Topias
Hannula Peetu
Isokangas Jonas
Kaartinen Rasmus
Kanervala Ville
Karhumaa Iiro
Karhumaa Lenni
Kontio Otso
Kurkela Onni
Lapinlampi Viljo
Mattila Onni
Oijusluoma Olavi
Ojala Jami
Peltola Akseli
Rousu Iivari
Schönberg Aarno
Taskinen Lotta

Toimihenkilöt