Joukkue

Ahonen Topias
Isokangas Jonas
Kaartinen Rasmus
Kanervala Ville
Karhumaa Iiro
Karhumaa Lenni
Katiska Tapio
Kontio Otso
Kuivas Kasper
Ojala Jami
Peltola Akseli
Saarijärvi Viljami
Schönberg Aarno
Mehtomaa Oliver
Suorsa Linnea

Toimihenkilöt