Joukkue

Ahonen Topias
Isokangas Jonas
Kaartinen Rasmus
Kanervala Ville
Karhumaa Iiro
Karhumaa Lenni
Katiska Tapio
Kontio Otso
Kuivas Kasper
Ojala Jami
Schönberg Aarno
Mehtomaa Oliver

Toimihenkilöt