Kauden 2020-2021 versio on nyt päivitetty ja hyväksytty käyttöön.

Aapiseen on nyt myös päivitetty, seuran urheilutoiminnan linjaukset.
Aapisen päivityssaatteessa on koonti tärkeimmistä muutoksista edelliseen versioon.

KKP aapinen löytyy julkisesta materiaalipankista KKP aapinen 2020-2021 3. Painos.pdf

KKP aapinen on laadittu kolmikannassa olevien henkilöiden yhteiseksi oppaaksi

  • pelaajat – perheet
  • joukkueen toimihenkilöt
  • seuran toimihenkilöt

Aapisen avulla

  • Seuran valmennuksen linjaus antaa selkänojan joukkueiden – ryhmien valmentajille
  • Joukkueiden ja ryhmien toimintaan on yhteiset seuran linjaukset
  • Pelaajat ovat tasa-arvoisessa ja oikeudenmukaisessa asemassa
  • Seuran toiminta on avointa- yhteiset pelisäännöt löytyvät ”Netissä olevasta aapisesta”

Aapinen päivitetään jatkossa kertaalleen kevään aikana, uuden kauden toiminnan tueksi.

Seura suositteleekin nyt jäseniä tutustumaan aapiseen, nyt aikaisemmin sovitut käytännöt on laitettu kirjoihin ja kansiin.

Iso kiitos kirjoitustyössä mukana olleille henkilöille ja jäsenistölle kiitos hyvistä kehitysehdotuksista.

Jäälissä 01.05.2020

KKP johtokunta ja Veli-Matti Korhonen