Julkaistu: 28.09.2018 00.00

Rikostaustaote

Vapaaehtoisen rikostaustaote


Taustaa

Suomeen astui 1.5.2014 voimaan uusi laki, joka koskee lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä. Lain tavoitteena on taata lapsen henkilökohtainen koskemattomuus vapaaehtoistoiminnassa sekä turvata lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on myös kunnioittaa vapaaehtoistoimintaan osallistuvien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa. Laki antaa määritellyissä tilanteissa oikeuden –mutta ei velvollisuutta – rikostaustan selvittämiseen.

KKP sitoutuu toiminnassaan lasten turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin. KKP:n johtokunta on kokouksessaan 9.8.2018 hyväksynyt yleisen toimintaohjeen seuran käyttöön. Suomen jääkiekkoliitto sekä Jääkiekkoliiton pohjoinen alue suosittelee myös rikostaustan selvittämistä vapaaehtoisilta. Seuran johtokunta on arvioinut ja määritellyt ne vapaaehtoistehtävät, joihin valittavien vapaaehtoisten rikostaustaa on tarkoitus selvittää. Tehtävät ovat joukkueenjohtaja, huoltaja ja valmentajat.

Käytännöt:

Seuran yhteyshenkilö lähettää sähköpostilla vapaaehtoistyöntekijälle esitäytetyn rikosrekisteriotehakemuksen.

Lomakkeelle tulee täyttää

  • Vapaaehtoisen nimi
  • Vapaaehtoisen henkilötunnus
  • Vapaaehtoistehtävä (tarpeettomat yliviivataan Huoltaja / Valmentaja / Joukkueenjohtaja)
  • Vapaaehtoisen allekirjoitus ja päiväys.

Täytetty ja tulostettu rikosrekisteriotehakemus toimitetaan omalle joukkueenjohtajalle, joka toimittaa hakemukset keskitetysti seuralle. Joukkueenjohtajalta voi myös pyytää esitäytetyn valmiiksi tulostetun rikosrekisteriotehakemuksen.

Rikosrekisteriotteen käsittely:

Seura lähettää palautetut rikosrekisteriotehakemukset oikeusrekisterikeskukseen. Oikeusrekisterikeskus lähettää vastaavasti rikostaustaotteet seuralle. Rikosrekisteriotteeseen merkitään tiedot laissa säädettävistä rikoksista: sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, törkeä ryöstö, ihmiskauppa ja huumausainerikos.
Mikäli otteessa on merkintä määritellyistä rikoksista, henkilö ei voi toimia tehtävisssä vapaaehtoisena KKP:ssä, joihin kuuluu lasten kanssa toimimista.

Seura tekee merkinnät ainoastaan rikostaustaotteen esittämisestä ja otteen tunnistetiedosta
(henkilön täydellinen nimi ja päiväys).
Esimerkki: Maija Meikäläinen, ote tarkastettu 16.10.2018, otteen päiväys 13.10.2018

Rikostaustaotteet seura tuhoaa asianmukaisesti Prosecin tietosuoja palvelun avulla.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Veli-Matti Korhonen veli-matti.korhonen@kkpjuniorit.fi 040 700 7716

Seuran uusimmat