Kehitysehdotus seuralle

Haluamme kehittää seuran tomintaa. Tästä syystä kuulemme mielellämme Teidän ideoitanne ja ajatuksianne siitä, miten seuraa kannattaisi kehittää. Kaikki saapuneet kehitysehdotukset tullaan käymään läpi.

Kehitysehdotuksen kohde

Kuvaus kehitysehdotuksesta
Vapaa kuvaus saaduista hyödyistä
Voit ilmoittaa sähköpostin, kehitysehdotuksen seurantaa varten.
Seuran johtokunta voi antaa pienen palkinnon hyvistä ehdotuksista.
Sähköposti

Syötä vieressä näkyvät numerot
 


    Huom. et voi tallentaa tietoja, koska tätä lomaketta ei ole vielä julkaistu.